Begeleiding: waarom ?

Jonge mensen kunnen net zoals volwassenen opeens of geleidelijk aan,  serieuze problemen krijgen op het gebied van gevoelens, gedachten en lichamelijk welzijn. Deze problemen zijn niet altijd makkelijk te herkennen. Ze zullen eerder in de vorm van signalen tot uiting komen.

Signalen

Signalen zijn bijvoorbeeld onverklaarde pijn, angsten, piekeren, dwanghandelingen/tic’s, slaapproblemen, stemmingswisselingen, concentratieproblemen, lusteloosheid, hyperventilatie/paniekaanvallen, zindelijkheidsproblemen, agressief gedrag/introvert gedrag, eetproblemen.

Soms zijn deze te herleiden tot een oorzaak zoals verhuizing, scheiding, ziekte, overlijden, adoptie. Mogelijk is er  enig verband met angst voor “prestaties”, “verlating” of medische behandelingen, keuze-stress. Langdurig of vaak schoolverzuim heeft ook zo zijn nadelen. Het is voor verandering echter geen “must” om de oorzaak te weten.

Hulp

Het is niet alleen prettig, maar soms ook noodzakelijk hulp te krijgen bij het zoeken/vinden van oplossingen. Let wel: naast en niet in plaats van medisch onderzoek en/of behandeling ! Een kortdurende oplossingsgerichte therapie past heel goed bij de manier waarop kinderen denken, voelen en handelen. Niet elk probleem kan of hoeft opgelost te worden, maar het kind kan een strategie leren zo goed mogelijk ermee om te gaan.  Een persoonlijke benadering in een aangename omgeving, de mogelijkheid om snel te beginnen kunnen belangrijke overwegingsaspecten zijn.

Chronische pijn

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat hypnotherapie bij uitstek een geschikte behandeling is bij chronische buikpijn, hoofdpijn en misselijkheid zonder aantoonbare medische oorzaak, bij kinderen vanaf vier jaar. De kinderarts of huisarts zal verwijzen. De hypnotherapie is complementair aan de medische begeleiding. Binnen zes sessies zijn bij 90% van de cliënten de klachten verdwenen of sterk afgenomen. Ze hebben daarnaast geleerd zelfstandig probleemoplossend te kunnen werken bij eventuele terugval.

Bij pijn door een chronische aandoening of bij terminale ziekte, kan hypnotherapie verlichting geven en het gebruik van de maximale dosering van medicatie uitstellen.

De jongeren tussen 14 en 21 jaar

Er wordt nog te vaak licht gedacht over stemmingswisselingen, verlies van energie en slaapproblemen bij jongeren en adolescenten. “Het is de leeftijd”. Er kan veel persoonlijk en gezinsleed voorkomen worden indien ouders of de jongere zelf op tijd naar een hulpverlener gaan. Deze kan bespreken wat de mogelijkheden zijn. Er hoeft echt niet altijd meteen gedacht te worden aan medicatie of doorverwijzing naar een psychiater. De arts of psycholoog verwijst bij milde problematiek regelmatig naar mij door. Soms is mijn hulp voldoende om daarna zelfstandig verder te gaan, soms is de therapie voorafgaand aan een GGZ-behandeling ( waarvoor vaak een wachttijd is). Natuurlijk kan de jongere ook uit eigen keuze bij mij terecht komen. Ik geef echter wel de grenzen van mijn bevoegdheden aan, zodat het mogelijk is dat ik door verwijs naar een arts.

Speciaal voor deze groep jongeren zijn er enkele bijzondere mogelijkheden in ontwikkeling. Namelijk een online-training, een e-book en een besloten facebook groep onder mijn leiding.