Begeleiding: waarom ?

Jonge mensen kunnen net zoals volwassenen problemen krijgen op het gebied van gevoelens, gedachten, gezondheid en leren. Deze problemen worden niet altijd onderkend/herkend. Ze zullen eerder in de vorm van signalen tot uiting komen.

Signalen

Signalen zijn bijvoorbeeld onverklaarde pijn, angsten, piekeren, dwanghandelingen/tic’s, slaapproblemen, stemmingswisselingen, concentratieproblemen, lusteloosheid, hyperventilatie/paniekaanvallen, zindelijkheidsproblemen, agressief gedrag/introvert gedrag, eetproblemen.

Soms zijn deze te herleiden tot een oorzaak zoals verhuizing, scheiding, ziekte, overlijden, adoptie. Mogelijk is er verband met angst voor “prestaties”, “verlating” of medische behandelingen.

Hulp

Het is niet alleen prettig, maar soms ook noodzakelijk hulp te krijgen bij het zoeken/vinden van oplossingen. Let wel: naast en niet in plaats van medisch onderzoek en/of behandeling ! Een kortdurende oplossingsgerichte therapie past heel goed bij de manier waarop kinderen denken, voelen en handelen. Een persoonlijke benadering in een aangename omgeving, de mogelijkheid om snel te beginnen kunnen belangrijke overwegingsaspecten zijn.

Chronische pijn

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat hypnotherapie bij uitstek een geschikte behandeling is bij chronische buikpijn, hoofdpijn en misselijkheid zonder aantoonbare medische oorzaak, bij kinderen vanaf vier jaar. Deze therapie gebeurt volgens een vast protocol, op verwijzing van een kinderarts, complementair aan de medische begeleiding. Binnen zes sessies zijn bij 90% van de cliënten de klachten verdwenen of sterk afgenomen. Ze hebben daarnaast geleerd zelfstandig probleemoplossend te kunnen werken bij eventuele terugval.

Bij pijn door een chronische aandoening of bij terminale ziekte, kan hypnotherapie verlichting geven en het gebruik van de maximale dosering van medicatie uitstellen.

Depressiviteit bij jongeren

Er wordt nog te vaak licht gedacht over stemmingswisselingen bij jongeren en adolescenten. “Het is de leeftijd”. Er kan veel leed voorkomen worden indien ouders of de jongere zelf op tijd naar een hulpverlener gaan, al is het maar om te laten weten dat er problemen zijn. Deze kan bespreken wat de mogelijkheden zijn. Er hoeft echt niet altijd meteen gedacht te worden aan medicatie of doorverwijzing naar een psychiater. De laagdrempelige gesprekken met mij, kunnen meer zicht geven op de noodzaak van verwijzing naar de GGZ. Bij een depressieve stoornis, vast te stellen door een psychiater, hetgeen iets anders is als af en toe sombere buien, kan hypnotherapie aanvullend zijn aan de psychotherapeutische behandeling.