Overleg

Medisch onderzoek en/of behandeling door huisarts of specialist is belangrijk om mijn hulpverlening op een goede basis te starten. Mogelijk wordt de therapie gestart na verwijzing door een arts of andere hulpverlener. Het kan ook zijn dat ik zelf wil doorverwijzen naar een arts of andere hulpverlener. Tijdens de therapie vindt bij voorkeur overleg plaats met de andere bij het kind betrokken mensen. In alle gevallen is toestemming van de ouders/verzorgers voor informatie en/of overleg vóóraf nodig