Kosten / vergoeding

Bij een behandeling in mijn praktijk is er een vast tarief per consult. Of deze kosten geheel of gedeeltelijk vergoed worden door uw zorgverzekeraar wordt vermeld in de polisvoorwaarden. Enkele verzekeraars stellen een RBCZ-inschrijving verplicht waarmee de therapeut op een lijst komt van therapeuten wiens declaraties in behandeling worden genomen. Mijn inschrijfnummer is 403200R.

rbcz logo

Bij begeleiding elders wordt er vooraf een speciaal tarief overeengekomen. De kosten van een lezing, workshop, adviesgesprekken/contact zijn afhankelijk van de vraag.

Betaling

Vanaf de intake krijgt men een nota voor elke sessie mee. Deze kan ingediend worden bij de zorgverzekeraar. Of de kosten geheel of gedeeltelijk worden vergoed, wordt vermeld in de desbetreffende polisvoorwaarden. U kunt de nota achteraf aan mij voldoen per bank/giro.