Voor wie

Kinderen van 4 - 12 jaar

Wanneer je kind regelmatig of voortdurend lichamelijke klachten heeft is het raadzaam eerst een arts te bezoeken (jeugdarts, huisarts, kinderarts). De arts onderzoekt of er een oorzaak is die medisch behandeld kan worden. Wanneer dat niet het geval is, is hypnotherapie wellicht een goede optie. 

Bewezen resultaten
Hypnotherapie laat bij kinderen met chronische buikpijn, hoofdpijn en misselijkheid zonder duidelijke medische oorzaak, de klachten verminderen of verdwijnen. Volgens wetenschappelijke onderzoeken ervaart 90% van de kinderen een forse afname van de klachten. Bij 80% van de behandelde kinderen verdwijnen alle klachten, ook voor de lange termijn. 

Verwijzing door artsen en psychologen
Kinderartsen uit alle ziekenhuizen in Limburg verwijzen al 15 jaar kinderen naar mij voor een behandeling. Ze waarderen het dat zij hypnotherapie als hulpmiddel aan de ouders kunnen voorstellen. Tussen de kinderartsen en mij is er direct contact, zodat overleg vooraf, tijdens en na behandeling vanzelfsprekend is. Huisartsen en psychologen verwijzen sinds 2018.

Medische behandeling in combinatie met hypnotherapie
Ook bij kinderen die wél een medische diagnose en behandeling krijgen, kan hypnotherapie als aanvullende behandeling zinvol en prettig zijn. Bijvoorbeeld bij de ziekte van Crohn, bij reuma, bij neurologische aandoeningen, diabetes, huidziekten, longaandoeningen of bij terminaal zieke kinderen. Door middel van hypnotherapie komt er meer ontspanning in hoofd en lijf, mede omdat de mind-set in positieve zin verandert. Dit voorkomt vaak ontstekingsprocessen en de pijn wordt anders beleefd. De behandelende kinderartsen of revalidatieartsen zijn positief over deze aanvullend hulp.

Bijzondere klachten
Hypnotherapie kan ook een oplossing bieden bij (milde) klachten bij eetproblemen of tics, dwanghandelingen of -gedachten, specifieke angsten, emotie-regulatieproblemen en slaapstoornissen. Tijdens een intake beoordeel ik of ik hulp kan bieden.

De behandeling

In de regel zijn er zes afspraken van een half uur met het kind. Het kind is alleen met mij, tenzij er redenen zijn om een ouder erbij aanwezig te laten zijn. Tijdens dat half uur mag het kind een activiteit kiezen (spelen, tekenen) of kan het verkiezen om lekker lui te zitten. Er hoeft niet opgelet te worden, stilgezeten of gesproken te worden.
Het is aan mij om ervoor te zorgen dat er op een prettige, laagdrempelige manier informatie uitgewisseld wordt.

Sessie 1 en 2
In de eerste twee sessies werken wij aan een vertrouwensrelatie en krijg ik een indruk van het kind. Het kind leert hoe hij/zij door middel van visualisaties actief kan werken aan een fijn gevoel in het hoofd en lijf.

Sessie 3 en 4
De sessies drie en vier zijn vooral bedoeld om eventuele onderliggende processen te ontdekken en zo mogelijk samen met het kind een plan te maken om hierin verandering te brengen.

Sessie 5 en 6
De laatste twee sessies zijn gevuld met het doornemen van zogenaamde stabilisatie- en automatiseringsoefeningen.

Majella samen met een jongetje bezig!

Zelf oefenen
Het is van belang dat de kinderen de visualisatie-oefeningen elke dag herhalen. Liefst als laatste activiteit voor het slapen gaan. Deze oefeningen zijn beschikbaar via de mobiele telefoon. Ik spreek deze oefeningen zelf in, aangepast aan de leeftijd en de belevingswereld van het kind. 

Het voordeel van het luisteren naar een opname vóór het slapen gaan, is dat het kind alleen is en zich daardoor beter ontspant en makkelijker inslaapt. Bij bezwaren tegen het gebruik van een telefoon of een ander opnameapparaat, geef ik de verhalen op papier mee. Dat geldt ook voor oefeningen die overdag moeten worden uitgevoerd.

Het is de bedoeling dat het kind gemotiveerd blijft en zelfstandig werkt aan het verbeterproces. Voor de rol van de ouders: zie ‘ouderbegeleiding’.

Nazorg
Het is verschillend op welk moment kind en ouders aangeven dat ze zelfstandig verder kunnen. Ik vind het belangrijk dat er een of meerdere sessies op langere termijn worden besteed aan nazorg. Natuurlijk ben ik ook na beëindiging van mijn begeleiding bereid om bij vragen en zorgen naar je te luisteren.  

Wie kan ik NIET helpen
– Personen ouder dan 25 jaar, die niet als ouder van een kind komen.
– Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, of een psychiatrische stoornis.
– Kinderen en jongeren met ADHD.

 
 

Anne Custers

Ben echt helemaal blij met jouw hulp naast de reguliere zorg/diagnostiek die wij als artsen kunnen bieden. Kan het elke jongere en kind en dus ook ouder aanraden. Krijg veel zeer positieve reacties terug. Geen wachttijden en vergoeding uit aanvullende verzekering.