Voor wie

Ouders of begeleiders

Natuurlijk wil je als ouder graag alles weten over de therapie, de begeleiding van je kind en wat jouw rol kan zijn. Wij maken hiervoor fysieke, telefonische of skype afspraken. 

De rol van ouders
Omdat kinderen deel uit maken van een gezin, is ouderbegeleiding heel waardevol. Sterker nog, het komt best vaak voor dat alleen ouderbegeleiding nodig is, zodat wij het kind niet hoeven te belasten.
Gezinsleden zijn namelijk van grote betekenis voor het welzijn van het betreffende kind. Maar hoe kun je als ouder dat het beste doen? Jij doet je best. Je denkt en handelt op basis van wat je weet en wat je ervaringen zijn. Daar is niets verkeerd aan. Het is echter verrassend wat een ander denk- of gedragspatroon van jou voor een positieve invloed heeft op je omgeving. Soms voldoen een paar informatieve gesprekken met mij, eventueel aangevuld met relevante literatuur. Voor meer ondersteuning daarin verwijs ik je graag naar geschikte instanties of professionals.

Adviesgesprek voor ouders
Het kan zijn dat jij je hart wilt luchten of steun wilt ontvangen. Wellicht heb je vragen over opvoedingskwesties of gezinsperikelen. Dat kan allemaal. Het helpt om met iemand je overdenkingen of je zorgen te delen. Blijf er niet mee rondlopen.
Om ouders te ondersteunen bied ik zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ aan. Dat zijn gesprekken in een informele sfeer die niet direct bij de specifieke therapie van het kind horen. Deze individuele gesprekken (incidenteel of met regelmaat), vinden plaats in mijn praktijk of op een plaats die jij verkiest. Ouders ervaren deze gesprekken als heel waardevol en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. Deze gesprekken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar (zie tarieven).

Majella Lammers

Lezing / Presentatie

Voor kleine of grote groepen ouders en grootouders vertel ik een verhaal van anderhalf uur. Mijn interactieve presentatie gaat over de uitdagingen van het ouderschap van pubers, doorspekt met grappige en gevoelige voorbeelden. Het doel is ons, volwassenen, nog meer bewust te laten worden van dat wat wij onbewust doorgeven aan onze kinderen. Het mooie en het minder mooie. Wanneer we de lijn van oude hinderlijke patronen willen doorbreken voor onze kinderen, kunnen wij daar echt iets aan doen. Een aardig soort van wake-up call.

Bij interesse neem gerust contact met mij op voor de mogelijkheden:

Wie kan ik NIET helpen

– Personen ouder dan 25 jaar, die niet als ouder van een kind komen.
– Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, of een psychiatrische stoornis.
– Kinderen en jongeren met ADHD.

 

Anne Custers

Ben echt helemaal blij met jouw hulp naast de reguliere zorg/diagnostiek die wij als artsen kunnen bieden. Kan het elke jongere en kind en dus ook ouder aanraden. Krijg veel zeer positieve reacties terug. Geen wachttijden en vergoeding uit aanvullende verzekering.