Er staan twee foutjes in de eerste druk van het boek. Bekijk hier de correcte links.

Voor wie

Kinderen van 4 tot 8 jaar

Je kind snel lekker in zijn vel!
Deze hele jonge kids zie ik het liefst live in de praktijk. Online werken is dan niet zo handig. Dit traject bevat drie sessies voor het kind (waarbij je als ouder wel aanwezig mag zijn, bij voorkeur niet) en één sessie alleen voor jou/jullie, de ouder(s). Bij elke sessie krijg je ook oefeningen mee die je thuis kunt toepassen.

Wanneer je kind vaak niet fit is, klaagt over pijn, slecht slaapt, slecht eet en slecht drinkt terwijl je geen idee hebt wat er aan de hand kan zijn dan kun je beter eerst naar een arts gaan(jeugdarts/huisarts/kinderarts) om uit te laten zoeken of er een medisch probleem is. De arts kan constateren dat de klachten niet of niet volledig passen bij een fysieke oorzaak. In dit geval zal de arts waarschijnlijk aangeven dat er meerdere factoren bij de verbindingsprocessen tussen hoofd en lijf een rol kunnen spelen. Zie “mijn werkwijze” voor meer uitleg over oorzaken.

In mijn praktijk gaan we samen op zoek naar welke oorzaken dat kunnen zijn en hoe we daar mee om kunnen gaan. Voor het jonge kind houdt dat vooral in dat we spelend bezig zijn. Het hypnotherapeutische aspect hierin is dat kinderen in een spontane trance zijn wanneer ze opgaan in het spel. Dit maakt het gemakkelijker om de aandacht te richten naar de gewenste plek. Dat kun je als volwassene wel stimuleren maar niet forceren. Voor kinderen met forse aandachtsproblemen is mijn therapie niet geschikt.

Het traject – 4 sessies

  • Tussen de eerste en tweede sessie mag maximaal twee weken tijd zitten.
  • De tweede en derde sessie mag wel een tussenperiode van drie weken bevatten.
  • De oudersessie kan ten allen tijde gepland worden, ook online.

Verwijzing door artsen en psychologen
Kinderartsen uit alle ziekenhuizen in Limburg verwijzen al 15 jaar kinderen door naar mij voor een behandeling. Ze waarderen het dat zij hypnotherapie als hulpmiddel aan de ouders kunnen voorstellen. Tussen de kinderartsen en mij is er direct contact zodat overleg vooraf, tijdens en na de behandeling vanzelfsprekend is.

Rol van de ouder(s)
Je voelt je als bezorgde ouder onzeker en later zelfs machteloos wanneer alle pogingen die je doet om je kind te helpen geen blijvend positief effect hebben. Je maakt je zorgen om hem/haar, school, sport, sociale leven. En dat niet alleen. De situatie van je kind heeft grote impact op het gezinsleven. Zo wordt het probleem alleen maar groter.

Om dit proces te doorbreken en om te keren is ouderbegeleiding van groot belang. Je leert welke factoren meespelen in het ontstaan van de klachten, wat JIJ kan doen en misschien ook laten.

Bij heel jonge kinderen kun jij als ouder best veel doen voor je kind, zodat het niet onnodig belast hoeft te worden.

Het vervolgtraject
Mocht er om welke reden dan ook behoefte aan zijn, dan kun je een kort vervolgtraject afspreken. Dit zijn 2 sessies.

Medische behandeling in combinatie met hypnotherapie
Ook bij kinderen die wél een medische diagnose en behandeling krijgen, kan hypnotherapie als aanvullende behandeling zinvol en prettig zijn. Bijvoorbeeld bij de ziekte van Crohn, bij reuma, bij neurologische aandoeningen, diabetes, huidziekten, longaandoeningen of bij terminaal zieke kinderen. Door middel van hypnotherapie komt er meer ontspanning in hoofd en lijf, mede omdat de mind-set in positieve zin verandert. Dit voorkomt vaak ontstekingsprocessen en de pijn wordt anders beleefd. De behandelende kinderartsen of revalidatieartsen zijn positief over deze aanvullend hulp.

Majella werkt op haar eigen manier met kinderen

BEWEZEN RESULTAAT

Het resultaat van de begeleiding is (bij 90%) dat je kind snel weer onbezorgd en pijnvrij zijn leventje leeft (wanneer er immers geen chronische ziekte is). Jij als ouder weet nu wat je kunt doen en hebt inzicht in veroorzakende en instandhoudende factoren.
De klacht van je kind is verdwenen of geminimaliseerd en kan voortaan weer onbezorgd en energiek zijn. Jij als ouder bent opgelucht en hebt inzicht en handvatten!

24/7 BEREIKBAAR

Tussen de afspraken door ben ik 24/7 bereikbaar via de mail of WhatsApp. Het is wel zo prettig om contact op te kunnen nemen wanneer je kind of jijzelf acuut tegen een probleem op loopt waarbij ik wellicht iets kan betekenen.

Majella samen met een jongetje bezig!

Handig om te weten

Het kan voorkomen dat het blijkt dat er een ander soort hulp nodig is of dat je de therapie vanwege een onverwachte gebeurtenis moet afbreken. In dit geval schrappen we de volgende sessies en krijg je uiteraard het bedrag van de niet gebruikte sessies terug.

Het gebeurt regelmatig dat een arts of psycholoog aan jullie, de ouders, vraagt of jullie in afwachting zijn van onderzoek/therapie binnen de reguliere jeugdzorg en een afspraak of enkele afspraken bij mij willen maken om de wachttijd te overbruggen. Dat is mogelijk na overleg met alle betrokkenen.   

Vergoeding
Je ontvangt uiteraard een nota. De eerste betaling moet voldaan zijn alvorens te kunnen starten. Betalingen kunnen via pin, betaalverzoek of overboeking. 

Bij verschillende zorgverzekeraars kun je een bedrag per sessie tot een maximaal bedrag per jaar vergoed krijgen als je een aanvullende verzekering hebt voor alternatieve hulpverlening (hypnotherapie). 

Na het beëindigen van het traject krijg je van mij een overzicht van de data van de sessies. Dit overzicht kun je gebruiken om in te dienen bij de zorgverzekeraar. Zijn deze kosten niet gedekt, dan kun je de nota van het traject opvoeren in de belastingaangifte als bijzondere ziektekosten.

Tarieven

Traject voor jonge kinderen

€ 397

  • Kinderen van 4 tot 8 jaar
  • Je kind snel weer lekker in zijn vel!
  • 4 sessies

Vervolgtraject

€ 160

Mocht er om welke reden dan ook behoefte aan zijn, dan kun je een kort vervolgtraject afspreken. 

  • 2 sessies
  • Mogelijk als verdieping van het kind en jongeren traject
  • Opfrissen & extra’s

Anne Custers

Ben echt helemaal blij met jouw hulp naast de reguliere zorg/diagnostiek die wij als artsen kunnen bieden. Kan het elke jongere en kind en dus ook ouder aanraden. Krijg veel zeer positieve reacties terug. Geen wachttijden en vergoeding uit aanvullende verzekering.