Er staan twee foutjes in de eerste druk van het boek. Bekijk hier de correcte links.

Klachten

Beroepsmatige klachten die men niet met mij zelf wil of kan oplossen kunnen ingediend worden bij de klachtencommissie van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten:

N.B.V.H.-klachtencommissie
Stadsplateau 7-8.22,
3521 AZ UTRECHT

Tel.: 085-9022837
Mijn lidmaatschapsnummer is: 99166

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de NBVH.

De klacht zal worden behandeld door de SCAG (Stichting Complementaire en alternatieve gezondheidszorg).