Klachten

Beroepsmatige klachten die men niet met mij zelf wil of kan oplossen kunnen ingediend worden bij de klachtencommissie van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten:

N.B.V.H.-klachtencommissie

Newtonlaan 51

3584 BP  Utrecht

Tel.: 085-9022837

Mijn lidmaatschapsnummer is: 99166

Voor meer informatie kunt u klikken op het logo van de N.B.V.H.:

logonbvhgroot