Klachten

Beroepsmatige klachten die men niet met mij zelf wil of kan oplossen kunnen ingediend worden bij de klachtencommissie van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten:

N.B.V.H.-klachtencommissie
Stadsplateau 7-8.22,
3521 AZ UTRECHT

Tel.: 085-9022837
Mijn lidmaatschapsnummer is: 99166

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de NBVH.

De klacht zal worden behandeld door de SCAG (Stichting Complementaire en alternatieve gezondheidszorg).