Klachten

Beroepsmatige klachten die men niet met mij zelf wil of kan oplossen kunnen ingediend worden bij de klachtencommissie van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten:

N.B.V.H.-klachtencommissie
Newtonlaan 51
3584 BP  Utrecht

Tel.: 085-9022837
Mijn lidmaatschapsnummer is: 99166

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de NBVH.