Er staan twee foutjes in de eerste druk van het boek. Bekijk hier de correcte links.

Privacybeleid

Majella Lammers Praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie,  Achter den Hof 86, 6436 EH Amstenrade, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.majellalammers.nl
Praktijkadres: Schildstraat 24,
6444 XM Brunssum
Gsm: 0628773744

Majella Lammers is de Functionaris Gegevensbescherming van Majella Lammers Praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie.
Zij is te bereiken via praktijk@majellalammers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Majella Lammers Praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Majella Lammers Praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via praktijk@majellalammers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Majella Lammers Praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • cliëntendossier 
 • het afhandelen van uw betaling
 • beveiligd mailen

Geautomatiseerde besluitvorming
Majella Lammers Praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Majella Lammers Praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie) tussen zit. Majella Lammers Praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

MijnDiaD: cliëntenadministratie, financiële administratie, veilig mailen en online-plannen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Majella Lammers Praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is . Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 20 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Majella Lammers Praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Majella Lammers Praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Majella Lammers Praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar praktijk@majellalammers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Majella Lammers Praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht m.b.t. de verwerking van gegevens in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Klachten over de behandeling kunnen worden ingediend bij de beroepsvereniging NBVH, die lid is van de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Majella Lammers Praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via praktijk@majellalammers.nl.

Cookies

Deze website maakt uitsluitend gebruik van analytische cookies (Google Analytics). Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie over de werking van deze cookies en hoe je deze kunt blokkeren, is te vinden in ons cookiebeleid