Er staan twee foutjes in de eerste druk van het boek. Bekijk hier de correcte links.

Welke klachten

Iedereen heeft wel eens last van deze zaken. Je kiest pas voor therapie wanneer de symptomen blijven of telkens terugkomen en het jouw dagelijks leven nadelig beïnvloeden. 

Oorzaken
Oorzaken van de klachten kunnen verbonden zijn met een gebeurtenis, maar net zo goed het resultaat zijn van een manier van denken en handelen. Mogelijk erfelijk of aangeleerd. 

Ons brein en ons lijf reageren niet altijd op een voor ons logische en voorspelbare wijze. Onder de klacht die het kind of de jongere ervaart, kan een andere vraag schuil gaan. Dat geldt ook voor de hulpvraag die ouders hebben. Deze twee hoeven zelfs niet eens overeen te komen. 

Graag schets ik een voorbeeld casus:
De klacht van het kind is veel buikpijn en maagpijn. Door deze pijn verandert er veel in het leven van het kind en dus ook in het gezin. Denk aan veranderingen in eetpatroon, slaappatroon, energieniveau, functioneren op school en het sociale leven. Het kind of de jongere geeft aan dat er pijn is en dat ze zich machteloos voelen omdat hen dat overkomt. Het ene kind ‘vecht’ ertegen, het andere ‘bevriest’ en weer een ander ‘vlucht’. Dat zijn normale reacties op een onheilssignaal. Wanneer deze reacties al een tijdje (vaak onbewust) gebruikt worden, is het voor het kind en de ouder niet meer zo helder welk signaal er het eerst was. Het verhaal van de kip en het ei.   

De ouders geven aan dat ze enerzijds denken dat er lichamelijk toch iets niet in orde is en blijven  verder zoeken, anderzijds denken ze dat mogelijk ook spanningen voor proefwerken, sociale contacten een rol spelen. 

 

Onderliggend probleem?
Het onderliggende probleem kan zijn dat het kind het moeilijk vindt zijn emoties, met name onzekerheid, angst, frustratie, woede en verdriet te uiten. Het kind weet niet hoe, of is bang zijn emoties te laten zien. Wanneer daarbij ook nog belastende factoren spelen in de leefstijl (voeding, beweging, regelmaat en rust) of de leefomgeving, gaat het lichaam een boodschap afgeven dat er verandering nodig is. Luister hiernaar.

Luisteren en doorvragen
Luisteren wil dan zeggen, dat niet alleen het symptoom aangepakt wordt, maar ook de onderliggende redenen. Zo voorkom je dat het probleem terugkomt of zich uit op een andere manier. Het probleem aanpakken is niet enkel de taak van het kind. Het symptoom bij het kind kan ook verwijzen naar wat er gespiegeld wordt door een ouder. En dan is het zaak dat deze ouder reflecteert op zichzelf en datgene (h)erkent, wat er terug gegeven wordt door het kind.  

Mijn hulp

Ik wil  graag kind en ouders helpen om meer inzicht te krijgen en strategieën aan te reiken waardoor het kind beter in balans komt met zichzelf en met de omgeving. Voor ouders die behoefte hebben aan een steuntje in de rug, zijn er legio mogelijkheden. Ik help hen graag bij hun zoektocht. Zie ook: ouderbegeleiding. 

Samenwerking met andere zorgverleners of zonodig doorverwijzen naar een andere hulpverlener vind ik van cruciaal belang. 

Vanuit een speciaal plekje in mijn hart wil ik kinderen en jongeren die terminaal ziek zijn begeleiden in de zware fysieke en mentale last.

Majella samen met een jongetje bezig!

Anne Custers

Ben echt helemaal blij met jouw hulp naast de reguliere zorg/diagnostiek die wij als artsen kunnen bieden. Kan het elke jongere en kind en dus ook ouder aanraden. Krijg veel zeer positieve reacties terug. Geen wachttijden en vergoeding uit aanvullende verzekering.