Over Majella

majellaIn 1982 ben ik gestart als logopedist in een praktijk, een gezondheidscentrum, op basisscholen en in het speciaal onderwijs. Daarna werd mijn kennis en kunde uitgebreid door een opleiding tot stottertherapeut te volgen. Er was in die opleiding veel aandacht voor gedragstherapie en cognitieve therapie.

Om over een breder inzicht en breder spectrum aan technieken te beschikken volgde ik een beroepsopleiding tot hypnotherapeut. Hier werden onder andere neurolinguïstisch programmeren (N.L.P.) en hypnotherapie gedoceerd. Vanaf januari 2007 besloot ik mijn verdere scholing en werk toe te spitsen op de hulpverlening aan kinderen en jongeren tot 25 jaar. Vanaf 2007 richt ik me in mijn werk ook speciaal op kinderen en jongeren met chronische pijn of met problemen door (komend) verlies en rouw.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten te Tiel. (u kunt HIER
klikken voor de website van de N.B.V.H.)