Er staan twee foutjes in de eerste druk van het boek. Bekijk hier de correcte links.

Voor professionals

Presentaties & lezingen

Al jarenlang praat ik, op uitnodiging, de kinderartsen in de provincie Limburg een – of tweejaarlijks bij over de ontwikkelingen op mijn vakgebied. Huisartsen, jeugdartsen en psychologen hebben zich gelukkig ook de laatste twee jaren gemeld. Ik ben een groot voorstander van korte lijntjes tussen hulpverleners onderling. In mijn ervaring blijkt dit heel goed mogelijk te zijn. Omdat preventie en vroegtijdige interventie hoog in mijn vaandel staan, wil ik graag vertellen over hoe wij met zijn allen hiermee op onze eigen manier aan de slag kunnen.

Een presentatie (op de werkvloer of op een congres), een blog, een artikel, nieuwsbriefbijdrage of podcast-interview. Bel of mail me als ik je van dienst kan zijn. Hieronder zie je een korte impressie van een presentatie. 

Noodzaak voor preventie
Na ruim dertig jaar ervaring als kindertherapeut vind ik het belangrijk om ook tijd en aandacht te geven aan preventie.

Wij als volwassenen, hebben onze denkwijzen, emotie-regulatie en handelen, gevormd op basis van een scala aan deelfactoren. Erfelijk materiaal, opvoedingsomstandigheden, voorbeeldgedrag van anderen, scholing, gebeurtenissen, ervaringen en verwachtingen. Op een gegeven moment word je vader of moeder en je geeft het hele pakketje bewust of onbewust weer mee. Je kind voegt hier zijn eigen aandeel in, vervormt het pakketje en zo gaat het de volgende generatie verder. Zo was het, zo zal het altijd zijn. We kunnen echter ingrijpen wanneer we dat willen en nodig vinden. Naar mijn mening vraagt de huidige samenleving om ingrijpen.

Anne Custers

Ben echt helemaal blij met jouw hulp naast de reguliere zorg/diagnostiek die wij als artsen kunnen bieden. Kan het elke jongere en kind en dus ook ouder aanraden. Krijg veel zeer positieve reacties terug. Geen wachttijden en vergoeding uit aanvullende verzekering.