Begeleiding:  maar hoe ?

Uitgangspunt

Het doel van mijn begeleiding is het kind helpen zijn eigen vaardigheden te (her)ontdekken en gebruiken om hindernissen zodanig zelfstandig te overwinnen opdat deze de ontwikkeling niet meer belemmeren. Vanuit verschillende invalshoeken ( medisch, psychologisch, sociaal ) kijk ik eerst naar wie het kind is, wat de klacht is, van wie de klacht komt, hoe er mee omgegaan is en welke alternatieve mogelijkheden er zijn. Het kan voorkomen dat verwijzing naar een andere vorm van hulpverlening wenselijk is. Kiest men voor therapie in mijn praktijk, dan worden verschillende psychotherapeutische technieken en spelvormen op maat gemaakt voor het unieke kind. Elementen uit bijvoorbeeld cognitieve therapie, hypnotherapie, gedragstherapie, N.L.P. (Neuro Linguïstisch Programmeren), systeem- en gezinstherapie, gestalttherapie, lichaamsgerichte therapie, Simontontherapie worden gebruikt terwijl het kind of de jongere bezig is met een activiteit naar keuze. Creatief bezig zijn, bewegend bezig zijn, spelend met favoriete knuffels, speelgoed of voorwerpen. Het kind/de jongere staat centraal. Hij/zij maakt echter deel uit van een systeem, dat wil zeggen thuisomgeving, school, werk, vereniging etc… Idealiter zouden de belangrijkste mensen in hun systeem bij de therapie betrokken moeten worden. Praktisch is dit bijna niet mogelijk. De ouders van het kind worden geïnformeerd en wanneer daar ook toestemming voor is de mentor e.d. Wanneer tijdens de begeleiding van het kind voor mij de behoefte aan extra begeleiding van de ouders duidelijk wordt, bespreek ik dit met hen en verwijs naar een geschikte hulpverlener.

Werkwijze

De eerste afspraak is bij kinderen in bijzijn van de ouders. Bij jongeren is hun aanwezigheid niet noodzakelijk, wel een schriftelijke toestemming. (Tot 18 jaar). Bij de volgende consulten is het kind/de jongere met mij alleen.

We bespreken de gegevens die ik nodig heb om tot een voorlopig standpunt te komen en eventueel al een behandelplan op te stellen. Ik leg uit hoe de therapie werkt en voer een korte oefening uit, zodat men lijfelijk ervaart waar men voor kiest . De afspraken duren een half uur. We nemen zes sessies als uitgangspunt, maar een minder aantal afspraken blijkt soms al voldoende. Ouderinformatie vindt plaats via mail, telefoon of bij afspraak. Opdrachten voor thuis horen standaard bij de begeleiding.

Therapeutische hypnose

Kinderen verkeren dagelijks al in momenten van spontane trance. Het is mogelijk om in de therapie gebruik te maken van deze voor hen al normale trance of trance uit te lokken. Dat is dan therapeutische hypnose. De wil van het kind om mee te werken is van groot belang. Het gebruik van therapeutische hypnose is bij een goede toepassing onschadelijk en zelfs aantrekkelijk voor een kind. De trance is niet meer of minder dan een sterke vorm van concentratie op iets waar de hypnotherapeut de aandacht voor vraagt. Daarbij kunnen onbewuste mogelijkheden leiden tot bewuste oplossingen of kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam en de geest in gang gezet worden. Therapeutische hypnose is dus geen ‘tovertruc’ of geneesmiddel maar een hulpmiddel om processen sneller en effectiever te maken.